Budynki beztraktowe

Budynki beztraktowe mają zamiast murów wewnętrznych system słupów nośnych o różnych układach. Rozstawienie słupów może być podyktowane wglądami funkcjonalnymi stwarzającymi warunki wygodnego użytkowania wnętrza albo względami konstrukcyjnymi przeniesienia ciężarów murów z wyższych kondygnacji. Wtedy powstają układy przypominające dwutrakty, trzytrakty lub trakty poprzeczne. Siatki konstrukcyjne słupów w jednym- przykładzie wykorzystują zewnętrzne mury nośne posiadające otwory okienne, w przykładzie drugim siatka konstrukcyjna rozwiązana wyłącznie za pomocą słupów. Ściany zewnętrzne oszklone, ustawione na płytach wspornikowych. Układ ścianek działowych wewnątrz traktu jest dowolny, gdyż ścianki te stawiane są na stropach. Kierunek ustawiania tych ścianek jest prostopadły lub równoległy do ścian konstrukcyjnych. Mogą być ściany zewnętrzne w tych wypadkach otrzymują nazwę ścian kurtynowych i są wykonywane z bloków gazobetonowych, również projektowane ścianki ukośne lub Q kształtach zakrzywionych. Np. pokoje muzyczne ze względów akustycznych powinny mieć kształt trapezowy dla rozproszenia fald dźwiękowej (pozbycie się echa). Układ trzytraktowy wykorzystywany jest zazwyczaj w systemie korytarzowym lub w budynkach mieszkalnych na poczekalnie, przedpokoje, łazienki, alkowy, w małym procencie na kuchnie. [podobne: systemy do drzwi przesuwnych mazowieckie, przeciski pod drogami, magazyny do wynajęcia w ofercie kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: magazyny do wynajęcia w ofercie kraków przeciski pod drogami systemy do drzwi przesuwnych mazowieckie