Budynki o konstrukcji wielkoblokowej

Budynki o konstrukcji wielkoblokowej. Potrzeba skrócenia czasu trwania budowy, nadania budownictwu masowego charakteru, potrzeba wyeliminowania przede wszystkim cegły, skierowała problem realizacji budowy na tory uprzemysłowienia i mechanizacji. Ideą budownictwa uprzemysłowionego jest fabryczne wykonanie typowych elementów składowych budowy na zasadach masowej produkcji, dostarczanie tych elementów na budowę w kolejności ich użycia, podniesienie i ustawienie ich za pomocą dźwigów na właściwym miejscu oraz zmontowanie poszczególnych części w jednolitą całość. Bezszkieletowa konstrukcja poszczególnych bloków opiera się na zasadzie staranności. Bloki ścienne zatem powinny mieć cechy ciepłochronności i wytrzymałości statycznej. Wszystkie poprzednie konstrukcje określamy mianemkonstrukcji tradycyjnych w odróżnieniu od wyżej wymiernonych konstrukcji uprzemysłowionych. Fundamenty pod budynki o konstrukcji wielkoblokowej wykonuje się jednak sposobem tradycyjnym (przynajmniej ławy fundamentowe), [podobne: cegła na ścianę, deski elewacyjne, płyty betonowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: cegła na ścianę deski elewacyjne płyty betonowe