Budynki o konstrukcji wielkoplytowej

Budynki o konstrukcji wielkopłytowej. Wykonuje się je w sposób podobny jak i budynki o konstrukcji wielkoblokowej z tą różnicą, że elementy budowlane są powiększone do rozmiarów ścian i stropów odpowiadających całym pomieszczeniom. System ten daje większą sztywność konstrukcji, dzięki czemu można wprowadzić zmniejszenie grubości elementów ściennych i uzyskać jeszcze większe przyspieszenie budowy. Pod względem architektonicznym układ wielkopłytowy jest korzystniejszy ze względu na szersze rozstawienie szwów między płytami . Właściwy wybór konstrukcji najczęściej wynika sam z układu przestrzennego projektowanego budynku. W wysokich budynkach liczba przewidywanych . kondygnacji od razu wyeliminuje niektóre konstrukcje albo wskaże na konieczność zastosowania właściwej konstrukcji re względu na warunki techniczne, CD do budynków niższych raczej będą decydowały względy natury ekonomicznej, a przede wszystkim możliwość uzyskania najtańszego materiału. [więcej w: kotwy do drzwi, przesycanie aluminium, reaktory chemiczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: kotwy do drzwi przesycanie aluminium reaktory chemiczne