Duze sale o wielkich rozpietosciach

Duże sale o wielkich rozpiętościach 10+20 ID o przykryciu płaskim należy projektować tak, żeby strop nad nimi był ostatnim stropem w budynku. Nad stropami dużych sal nie należy przewidywać już żadnych pomieszczeń użytkowych. Jest to możliwe, jeżeli sale będą parterowe albo jeżeli będą umieszczone na najwyższej kondygnacji. Nad salą taką natomiast może ibyć zaprojektowany strych nieużytkowy. w którym może być częściowo ukryta konstrukcja stropu. Rozwiązanie przykrycia takiej sali opiera się na zastosowaniu szeregu równolegle ustawionych podciągów stalowych lub żelbetowych, nakrytych płytami. Sale o kształcie kwadratowym lub prostokątnym, zbliżonym do kwadratu, o stosunku boków nie przekraczającym proporcji 1 : 1,5 należy przekrywać stropami kasetonowymi (krzyżowo zbrojonymi w konstrukcji żelbetowej). Rozstawy podciągów stosuje się w granicach 1–;-4 m. Rozwiązanie architektoniczne takiego stropu może być różne od spodu, przy czym podciągi mogą być widoczne lub ukryte na strychu. W celach dekoracyjnych mogą być wprowadzone żebra podłużne, wytwarzające rodzaj kasetonów. Dla zmniejszenia wysokości konstrukcyjnej stropu należy zagęścić żebra, np. do rozstawu 1 m; w tym wypadku strop może być wyrównany od dołu płytą dla uzyskania gładkiego sufitu. [podobne: okienko w dachu, maszyny rolnicze allegro, obrazki do kolorowania do wydruku ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: maszyny rolnicze allegro obrazki do kolorowania do wydruku okienko w dachu