Konstrukcja wspornikowa

Konstrukcja wspornikowa, znana od dawna, stosowana była. też w budownictwie drewnianym (w Anglii). Jest aria korzystna pod względem statycznym, gdyż odciąża ugięcie przęsła a. przez obciążenie wspornika b. Jednakże na podporze B mogą wystąpić duże momenty zginające, które spowodować mogą nieekonomiczne rozwiązanie. W tym wypadku rzeczą najważniejszą jest dobranie długości wspornika b do rozpiętości a. W przybliżeniu można określić, że b nie powinno być większe od 1/5 a. Konstrukcja pięter wspornikowych szczególnie nadaje się do zastosowania w budownictwie szkieletowym, żelbetowym i stalowym. Wtedy wewnątrz budynku pozostają słupy, które mogą być częściowo ukryte lub włączone do ścian działowych. Stwarza to często trudności w ukształtowaniu wnętrz. W pewnych wypadkach słupy mogą się znaleźć wewnątrz pomieszczeń jako elementy architektoniczne, wolnostojące, oddalone od ścian. Zagadnienie użytkowości pięter nadwieszonych obrazuje rysunek Le Corbusiera Deszcz i słońce. Promienie słoneczne, padając pod kątm 45°, naświetlają tylko część pomieszczenia w pobliżu okna. Przy głębokich traktach w głębi pomieszczenia powstają ciemne kąty. Deszcz ukośny zalewa pokoje przy otwartych oknach. Dlatego też okna powinny sięgać jak najwyżej pod strop i mieć szerokie parapety . Cofnięcie ścian zewnętrznych wyższych kondygnacji występie przeważnie w budynkach wysokich dla utrzymania granicznego gabarytu lub też ze względów architektonicznych (wprowadzenie belwederu). Mury ścian cofniętych ustawia się wtedy na odpowiednio wzmocnionych stropach, podciągach podłużnych lub poprzecznych, albo na słupach prowadzonych od dołu. Możliwe jest również zastosowanie żelbetowej konstrukcji ramowej. Korzystna często pod względem architektonicznym konstrukcja murów cofniętych powoduje duże trudności konstrukcyjne, komplikuje i podraża koszt budowy. Dlatego też powinna być stosowana oględnie. [więcej w: brw tip top, olx jastrzębie, modomania allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: brw tip top modomania allegro olx jastrzębie