MIKROKLIMAT POMIESZCZENIA

Do pojęcia mikroklimatu pomieszczenia wchodzą wszystkie warunki fizyczne pomieszczenia, od których zależne jest samopoczucie przebywających w nim osób. Najważniejszym kryterium dla oceny ogrzewania sufitowego z higienicznego punktu widzenia są temperatury powietrza i ścian oraz ich rozkład w pomieszczeniu. Temperatury te wyznaczają temperaturę odczuwalną, która może być uważana jako miara skali dobrego samopoczucia człowieka w ogrzewanym pomieszczeniu, bez występowania większych różnic temperatur w poszczególnych jego częściach. W budynkach mieszkalnych i przy niewielkim ruchu powietrza w pomieszczeniu temperatura odczuwalna jest równa średniej arytmetycznej z temperatury powietrza tA I średniej temperatury otoczenia. Jeżeli nie ma wymiany powietrza, wtedy powietrze w pomieszczeniu z ogrzewaniem sufitowym osiąga średnią temperaturę otaczających ścian. Jeżeli jest dopływ zimnego powietrza (nieszczelne okna), to w miarę wzrostu wymiany powietrza ustala się coraz silniej odczuwalna różnica temperatur. W pomieszczeniach z grzejnikami, ogólnie biorąc, nawet przy silnych ruchach powietrza stosunki są odwrotne. Stąd wnioskowano, że przy ogrzewaniach sufitowych temperatura powietrza, określona zazwyczaj jako temperatura pomieszczenia, powinna być (dla osiągnięcia dobrego samo- poczucia) w środku pomieszczenia niższa o 1 – 2 st. C niż przy ogrzewaniach grzejnikami. Na podstawie nowych doświadczeń z ogrzewaniami sufitowymi okazało się to niesłuszne Podanie średniej temperatury powietrza ( otoczenia oczywiście nie jest wystarczające, aby w sposób zadowalający określić klimat pomieszczenia, szczególnie zaś wtedy, gdy porównuje się ogrzewania różnych rodzajów w znacznie większym stopniu trzeba uwzględnić odchylenie od średniej wartości oraz rozkład temperatur w całym pomieszczeniu). [patrz też: jak samemu zrobić beton architektoniczny, domy z prefabrykatów betonowych, cechy rokoko ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: cechy rokoko domy z prefabrykatów betonowych jak samemu zrobić beton architektoniczny