OGRZEWANIE POMPOWE

Ogrzewania pompowe w przeciwieństwie do ogrzewań grawitacyjnych wykazują niżej wymienione zalety. 1. Średnice przewodów są mniejsze, a więc sieć rur jest mniej kosztowna. Prowadzenie i rozmieszczanie przewodów .rurowych sprawia mniejsze trudności, układać je bowiem można bez stałego wznoszenia w kierunku naczynia rozszerzalnego. Mniejsze worki powietrzne są przetłaczane, zakłócenie cyrkulacji występuje rzadko. Można przyłączać grzejniki, położone niżej niż źródła wytwarzające ciepło. Ogrzewanie pompowe ma mniejszą bezwładność, a przez to zdolność regulacji wydajności jest większa niż w ogrzewaniu grawitacyjnym. Nagrzewanie przebiega szybciej, więc można ewentualnie przedłużyć przerwy w użytkowaniu lub okresy czasu o zmniejszonej dostawie ciepła jest to okoliczność, która między innymi prowadzi do oszczędności na opale. Jako wady w przeciwieństwie do pracy ogrzewania grawitacyjnego należy wymienić: 1. Działanie ogrzewania jest uzależnione od dostawy prądu, względnie mechanicznej siły napędowej, a więc istnieją większe możliwości zakłóceń. 2. Napęd pompy obiegowej podwyższa koszty działania urządzenia. 3. Trzeba przedsięwziąć, specjalne środki, aby uniknąć w budynku przykrych hałasów, wywołanych przez pompę i silnik. Wobec powyższego stosuje się ogrzewanie pompowe dopiero przy pewnej wielkości urządzenia, przy czym jednak nie można podać jakiejś ogólnej wartości granicznej. [więcej w: brw tip top, olx jastrzębie, modomania allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: brw tip top modomania allegro olx jastrzębie