Oswietlenie pomieszczen

Światło boczne. Mury zewnętrzne traktów przeznaczone są poza zadaniami statycznymi i termicznymi także do przepuszczania światła dziennego do pomieszczeń. Zadanie to spełniają otwory okienne. Wielkość, kształt i proporcje otworów okiennych nadają wyraz architektoniczny elewacji. Pod względem konstrukcyjnym rozwiązanie otworów w ścianach zamyka się w dwóch pozycjach: a) rozwiązanie przesklepienia lub nadproża nad otworem, b) ustalenie przekroju filarów międzyokiennych. Przesklepienia łękowe o różnych formach łuków oraz nadproża powinny być tak rozwiązane żeby wysokość konstrukcyjna przesklepienia czy nadproża mieściła się w przestrzeni pomiędzy otworem a stropem przekrywającym pomieszczenie. Przy traktach poprzecznych lub wspornikowych konstrukcjach stropów warunek ten nie jest konieczny, gdyż w wypadkach tych stropy nie opierają się na murach zewnętrznych. Filary międzyokienne stanowią zagadnienie wielkiej wagi. [hasła pokrewne: okienko w dachu, maszyny rolnicze allegro, obrazki do kolorowania do wydruku]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: maszyny rolnicze allegro obrazki do kolorowania do wydruku okienko w dachu