Podzial budynku na kondygnacje

2. Podział budynku na kondygnacje Projektowane w zabudowie ekstensywnej budynki parterowe mogą mieć zastosowanie do kubatur najmniej szych, przeciętnie nie przekraczających 1 000 m. Koszty są zbyt wysokie. Rozmieszczenie powierzchni użytkowej na. dwóch lub kilku poziomach zmniejsza powierzchnię fundamentów dachu, powiększając nieco powierzchnię budowlaną ze względu na konieczność wprowadzenia klatki schodowej. Na podstawie wskaźników techniczno-ekonomicznych dla tych samych rodzajów obiektów o danej kubaturze, lecz D różnej liczbie kondygnacji, stwierdzony został procentowy koszt fundamentów i konstrukcji dachowej wraz z pokryciem i rynnami oraz murami spustowymi . Na podstawie danych kosztorysowych ustalono, że koszt jednostkowy budynku o 3 kondygnacjach jest o 12-;-13% mniejszy niż w budynku o 2 kondygnacjach. Kształt jednostkowy budynku o 4 kondygnacjach jest 10 7–:-8% mniejszy niż budynku o 3 kondygnacjach i o około 1810/0 mniejszy niż budynku o 2 kondygnacjach . Przy średniej jakości gruntu w budynkach do trzech kondygnacji naprężenia dopuszczalne na grunt przeważnie nie są wykorzystane. Wymienione wyżej, względy techniczne oraz dążenie do większego wykorzystania terenów budowlanych przez wprowadzenie intensywnej zabudowy wskazuje na celowość projektowania budynków wielokondygnacjowych. [hasła pokrewne: komin schiedel, beton architektoniczny ogrodzenie, beton architektoniczny w kuchni ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: beton architektoniczny ogrodzenie beton architektoniczny w kuchni komin schiedel