Podzial powierzchni walcowanej

W większych urządzeniach zalecany jest podział wymaganej wydajności cieplnej wymienników przez zastosowanie dwóch lub więcej aparatów. Wymienniki ciepła przyłącza się najczęściej równolegle przy małym obciążeniu pracuje tylko jeden z nich. Jeśli prowadzi się całą ilość wody grzejnej przez ten wymiennik, wtedy wzrastają silnie straty ciśnienia. Należy zatem zaprojektować średnice przewodów zasilających i odpływowych z dużym zapasem. Przy małym obciążeniu cieplnym można również przepuścić część wody grzejnej wymiennika ciepła przez przewód obejściowy. W tym przypadku temperatura zasilania ogrzewania wynika z temperatury mieszania obu strumieni składowych. W zależności od stosunków ilościowych mieszania należy też otrzymywać temperaturę wypływu z wymiennika wyższą o pewną wartość od wymaganej temperatury zasilania. Połączenie obejściowe (by pass), jak nazywa się. ominięcie aparatu przez część r, ma pewną zaletę, jaką są niskie straty ciśnienia, wymaga jednak .wyższych temperatur czynnika grzejnego, co nie jest korzystne, jeżeli aparaty są ogrzewane wodą gorącą, lub gdy ciepło jest pobierane z zewnątrz. W urządzeniach ogrzewczych spotyka się rzadziej wymienniki ciepła połączone szeregowo. Nabierają one dopiero znaczenia w ogrzewaniach wodnych o dużej różnicy temperatur między zasilaniem a powrotem lub wtedy, gdy mamy do dyspozycji parę grzejną o różnych wielkościach ciśnienia. W wyniku łączenia szeregowego powstają najczęściej duże i drogie przyłączenia rurowe. Jeśli ze względu na oszczędność miejsca albo przewodów rurowych umieszcza się wymienniki ciepła jeden nad drugim, W Polsce bardzo rozpowszechniony jest wymiennik ciepła wykonany całkowicie z rur (włącznie z płaszczem): Wymiennik tego typu jako wodo-wodny charakteryzuje się wysoką wartością współczynnika przenikania ciepła ze względu na duże prędkości czynnika oddającego ciepło i czynnika przejmującego ciepło. Wymienniki ciepła – (wyparki), które służą do pośredniego wytwarzania pary niskoprężnej za pomocą wody gorącej lub pary wysokoprężnej, otrzymują powiększoną przestrzeń wodną albo parową. Podobną konstrukcję mają wymienniki ciepła nazywane potocznie bojlerami, służące do ogrzewania wody użytkowej służą one także jako zasobniki ciepła, przy czym rury grzejne znajdują się w dolnej części zbiornika leżącego albo stojącego. [patrz też: nocny pościg cda, olx nidzica, łuk architektoniczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: nocny pościg cda olx nidzica łuk architektoniczny