Pompa właczona do przewodu powrotnego

Ciśnienie jest równe HA – Hp + LI. Ciśnienie w grzejniku najbardziej eksponowanym, a więc najwyższym, jest także i tutaj mniejsze o wartość różnicy wysokości HN i wynosi HA – Hp + LI – HN= (HA – HN) – Hp + LI Jeśli wartość ta ma nie przybierać wartości ujemnych i jeżeli rozpatrywać stratę ciśnienia LI jako dodatek bezpieczeństwa, którego nie uwzględnia się – rozważaniach, wtedy nie można zaprojektować ciśnienia pompy wyższego niż HA – HN, a więc wyższego niż różnica wysokości między naczyniem wzbiorczym, a najwyżej położonym grzejnikiem. Różnica ta w najczęściej spotykanych budynkach wynosi od ok. 3 -7- 5 m H20, a ciśnienie odpowiadające tej wysokości wytwarzane przez pompę z zasady jest dostateczne w ogrzewaniach dla budynku pojedynczego. Na pytanie, czy pompę należy. włączać do przewodu zasilania czy powrotu można więc odpowiedzieć w sposób następujący. Pompę można włączyć tylko wtedy do przewodu powrotnego, jeśli istnieje możliwość umieszczenia naczynia wzbiorczego ponad najwyższym grzejnikiem, wyżej o wysokość odpowiadającą ciśnieniu roboczemu pompy. Jeśli nie jest to możliwe, wtedy pompa musi być włączona do przewodu zasilającego. Zaletą tego rozwiązania jest to, że można nie obawiać się, aby w jakimkolwiek miejscu sieci wystąpiło podciśnienie. Do wad należy zaliczyć: nieco wyższe ciśnienie w sieci rur i wyższe temperatury robocze, na które jest narażona pompa umieszczona w prze- wodzie zasilającym. [hasła pokrewne: jak samemu zrobić beton architektoniczny, domy z prefabrykatów betonowych, cechy rokoko ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: cechy rokoko domy z prefabrykatów betonowych jak samemu zrobić beton architektoniczny