Pompa włączona do przewodu zasilającego

W miejscu przyłączenia a naczynia wzbiorczego panuje ciśnienie HA odpowiadające wysokości położenia naczynia. Ciśnienie w pompie wzrasta o wartość ciśnienia pompy H, a następnie znów maleje w sieci, zgodnie z wielkością oporów przepływu do wartości ciśnienia w rurze ssącej. Linia 1, 2, 3, 4, 5, 1 przedstawia przebieg zmiany ciśnienia wzdłuż drogi obiegu wodnego, przy czym musi być jeszcze uwzględniona różnica wysokości ponad punktem a. Położenie punktu 4 na schemacie oznacza ciśnienie w grzejniku M. Największe niebezpieczeństwo wtargnięcia powietrza nie powstaje jednak wtedy, gdy woda płynie przez grzejnik, lecz wówczas gdy zawór grzejnika jest zamknięty, ponieważ w grzejniku ustala się ciśnienie panujące w jego przyłączeniu do przewodu powrotnego. Dla grzejnika M jest więc miarodajne nie ciśnienie w punkcie 4 lecz w punkcie 5, które jest o pewną niewielką wartość LI wyższe od ciśnienia HA odpowiadającego położeniu wysokości naczynia wzbiorczego. Punktowi 5 odpowiada przeto ciśnienie HA + LI. Dalsze rozważania wykazują, że najbardziej eksponowany nie jest grzejnik położony najniżej, lecz grzejnik położony najwyżej, gdyż panuje w nim ciśnienie zmniejszone jeszcze o wysokość położenia tego grzejnika HN. Ciśnienie to wynosi HA + LI – HN = (HA – HN) + LI Wyrażenie (HA – HN) jest różnicą wysokości między naczyniem wzbiorczym, a grzejnikiem najwyżej położonym. Nawet w najbardziej eksponowanym grzejniku ciśnienie jest więc zawsze dodatnie. [więcej w: jak samemu zrobić beton architektoniczny, domy z prefabrykatów betonowych, cechy rokoko ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: cechy rokoko domy z prefabrykatów betonowych jak samemu zrobić beton architektoniczny