Posts Tagged ‘beton architektoniczny’

Powierzchnie konstrukcyjne

Tuesday, July 12th, 2016

4. Powierzchnie konstrukcyjne Mury nośne, przeponowe, kominowe, słupy i ścianki działowe zajmują w rzucie poziomym każdej kondygnacji pewną powierzchnię którą nazywamy powierzchnią konstrucyjną. Wielkość tej powierzchni stanowi zależnie od rodzaju budowy 10-;.-25010 powierzchni budowlanej. Przy grubych murach nośnych (kamień, cegła) i gęstej siatce ścianek działowych procent powierzchni konstrukcyjnej jest większy, przy cienkich ścianach zewnętrznych (szkło, drewno) i rzadkiej siatce ścianek działowych procent powierzchni konstrukcyjnej jest mniejszy. Budynki budowane 200-;.-300 lat temu składały się wyłącznie z murów konstrukcyjnych i w dodatku bardzo grubych. Wynikało to z przekrywania pomieszczeń sklepieniami, które wymagały grubych i mocnych murów. Ścianki działowe wtedy nie byty stosowane. Przy zaniechaniu budowy sklepień i przejściu na stropy płaskie i ekonomiczne pod względem wysokości (płytowe, belkowe, żebrowe) potrzebne będą do oparcia tych stropów tylko dwa równoległe mury nośne. Podział na mniejsze pomieszczenia uzyskuje się przez zastosowanie ścianek działowych grubości 6,5, 12 i 18 cm, ustawionych w dowolnym miejscu na stropach odpowiednio obliczonych, Daje to dużą swobodę przy rozmieszczeniu powierzchni użytkowej. Operując traktami o rozpiętości “4-7-7 m, możemy stosować tylko mury konstrukcyjne na obwodzie zewnętrznym budynku i w zależności od liczby traktów wewnętrzne mury nośne. [podobne: beton architektoniczny, beton dekoracyjny, wylewka betonowa ]

Projektowanie scianek dzialowych

Tuesday, July 12th, 2016

Zasada projektowania ścianek działowych polega na właściwym zastosowaniu grubości ścianek do potrzeb funkcjonalnych i konstrukcyjnych. Ścianki działowe służą do rozdzielania przestrzeni zawartej między murami nośnymi budynku na poszczególne pomieszczenia. Są one najczęściej lekkimi przegrodami pionowymi stanowiącymi wzrokową, dźwiękową lub termiczną (cieplną) izolację przedzielonych pomieszczeń. Rzadziej spełniają one zadania izolacji ogniowej lub przegrody statycznej (wytrzymałej na parcie boczne). Często zaś ścianki działowe stanowią tylko przegrodę mechaniczną (odgradzającą), lecz nie wzrokową (ścianki oszklone). Materiały stosowane do ścianek działowych są różne. Mogą to być: żelbet lub beton, blacha stalowa lub sklejka (płyta pilśniowa), cegła ceramiczna pełna lub dziurawka, cegła wapienna, piaskowa lub trocinowa; mogą to być płyty gipsowe,żużlowe, gazobetonowe, pianobetonowe; mogą to być cegły lub płytki szklane, tafle ze szkła zbrojonego, matowego, mrożonego lub przezroczystego w ramach stalowych, albo drewnianych; mogą to być konstrukcje drewniane, szkieletowe lub zbijane z kilku warstw desek; mogą to być konstrukcje z rożnego rodzaju płyt izolacyjnych wiórowo-cementowych, trzcinowych, mat słomianych, pilśniowych itp. Grubość ścianek działowych waha się w granicach 3…;-.20 cm. [przypisy: beton architektoniczny, beton dekoracyjny, wylewka betonowa ]