Posts Tagged ‘beton dekoracyjny’

W Polsce upowszechniaja sie filtry swiecowe

Tuesday, July 26th, 2016

W Polsce upowszechniają się filtry świecowe URS produkowane przez Zakłady Mechaniczne Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni w Bydgoszczy. Filtry te wykonane z porowatej masy ceramicznej nie przepuszczają zanieczyszczeń większych niż 0,3-0,5 fA. i ilość bakterii zatrzymanych, spośród ogólnej ilości występujących w wodzie nieoczyszczonej, ma wynosić 99,98%. Jedna świeca filtru URS, o powierzchni zewnętrznej 423 cm, przy ciśnieniu normalnym w sieci wodociągowej przefiltrowuje ok. 40 l/godz . Filtry produkowane w 4-ch wielkościach . Zbiornik filtru URS jest od wewnątrz izolowany masą wykładzinową AAZ (smoła browarniana). Filtr przed uruchomieniem należy odpowietrzyć. Przynajmniej raz dziennie trzeba filtr przepłukać przy zamkniętym zaworze odpływowym i otwartym – spustowym. Świece przy filtrowaniu wody klarowne i mogą pracować do 10 000 godzin. Świece zanieczyszczone oczyszcza się od zewnątrz szczotką włosianą i wodą gorącą. Lepiej oczyszcza 45-minutowe gotowanie względnie przemywanie w rozcieńczonych kwasach (10% roztwór kwasu octowego) lub MI wodzie chlorowej. [przypisy: kamień elewacyjny, beton dekoracyjny, cegła dekoracyjna ]

Pompy uruchamiane malymi silnikami

Tuesday, July 26th, 2016

Pompy uruchamiane małymi silnikami wietrznymi są zazwyczaj dodatkowo zaopatrywane w kieraty konne. W ZSRR napęd pomp wodnych za pomocą silników wietrznych jest rozpowszechniony i np. silnik TB-8, o średnicy turbiny 8 m, uruchamia pompę już przy prędkości wiatru v = 2 misek, tłocząc 7 lisek wody na wysokość 20 m. W ostatnich latach budowane są silniki śmigłowe osadzone na wysokich wieżach. Silnik D-12 pracować może przy prędkościach wiatru od 4 do 40 misek, przy czym przy wietrze 8 misek moc uzyskana wynosi 14 KM. Normalne śmigi wykonują 60 obr/min, przy czym przekładnia jest sześciokrotna i wał roboczy wykonuje 360 obr/min. Współczynnik sprawności równa się 0,85; nierównomierność obrotów silnika wynosi ok. 5°/6. Ogólny ciężar silnika D-12 wynosi 5500 kG. [patrz też: płyty warstwowe, beton dekoracyjny, Kamień dekoracyjny ]