Posts Tagged ‘biała cegła na ścianę’

Traktem nazywamy szereg pomieszczen ustawionych pomiedzy dwoma murami konstrukcyjnymi

Wednesday, February 21st, 2018

Traktem nazywamy szereg pomieszczeń ustawionych pomiędzy dwoma murami konstrukcyjnymi. Warunek zastosowania dwóch murów konstrukcyjnych wynika z konieczności przekrycia pomieszczeń stropem. Szerokość traktu jest uzależniona od możliwości technicznych płaskiego przekrycia stropem. W przybliżeniu można ustalić minimum i maximum szerokości traktu. Traktu nie należy robić na rozpiętości mniejszej rnż 2 m i większej niż 7 m. Jeżeli szerokość sali przekracza 8 m, stosujemy specjalne przykrycia, odbiegając pod względem wymiarów i konstrukcji od stropów normalnych. Ze względu na oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym trakty zbyt szerokie są niekorzystne, bo wtedy mogą powstawać ciemne kąty. Budynki mogą być jednotraktowe, dwutraktowe, trzytraktowe, poprzeczno-traktowe i beztraktowe. Budynki jednotraktowe stosowane w budownictwie wiejskim (chaty chłopskie) lub małe domy miejskie ustawione bezpośrednio na granicy sąsiada mają otwory okienne z jednej strony. [hasła pokrewne: beton architektoniczny, beton dekoracyjny, biała cegła na ścianę ]

Budynki poprzeczno-traktowe

Wednesday, February 21st, 2018

Budynki poprzeczno-traktowe mają przykrycia stropów oparte na murach przeponowych, wskutek czego ściany zewnętrzne nie są obciążone stropami i mogą być wykonane z materiałów lekkich 1. Przewody dymowe i wentylacyjne ustawione prostopadle do kalenicy dachu stwarzają korzystne warunki do odprowadzenia wody z dachu. W układzie tym wszystkie mury konstrukcyjne biorą udział w przenoszeniu ciężarów. Konstrukcja ta nie ma szerszego zastosowania ze względu na trudności funkcjonalne. Stosuje się ją w budownictwie mieszkaniowym i przy projektowaniu koszar wojskowych. Ujemną stroną tego układu jest zbyt duża ilość murów nośnych i niekorzystne warunki fundamentowania. [podobne: beton architektoniczny, beton dekoracyjny, biała cegła na ścianę ]