Posts Tagged ‘biała cegła na ścianę’

Niekiedy w wodociagach wiejskich stosowany jest naped pompy przy zastosowaniu kieratu konnego.

Sunday, July 24th, 2016

Kieraty konne Niekiedy w wodociągach wiejskich stosowany jest napęd pompy przy zastosowaniu kieratu konnego. W kieracie przy ruchu po kole moc konia jest o 150/0 mniejsza i wynosi 3,4 KM przy rozruchu, zaś od 0,7 do 1,3 KM (zależnie od rasy konia) – przy pracy ciągłej. Dalsza strata mocy na przekładni zębatej wynosi 25°/6. Wał przegubowy kieratu wolnobieżnego wykonuje 55-60 obr/min, szybkobieżnego – 100 do 105 obr/min. przy zastosowaniu dodatkowej przystawki (przekładni zębatej i pasowej) liczba obrotów może być zwiększona do 10. 00-1500 na min, jednak moc zmniejszy się o dalsze 100/0. Jeżeli wysokość ssania i tłoczenia wynosi 15 m, wówczas przy wydajności pompy tłokowej 1 lisek uruchamianej wałem przegubowym wystarczy praca jednego konia, a zbiornik o pojemności 3,6 m3 zostanie napełniony w ciągu 1 godz. [hasła pokrewne: beton dekoracyjny, biała cegła na ścianę cena, biała cegła na ścianę ]

Traktem nazywamy szereg pomieszczen ustawionych pomiedzy dwoma murami konstrukcyjnymi

Tuesday, July 12th, 2016

Traktem nazywamy szereg pomieszczeń ustawionych pomiędzy dwoma murami konstrukcyjnymi. Warunek zastosowania dwóch murów konstrukcyjnych wynika z konieczności przekrycia pomieszczeń stropem. Szerokość traktu jest uzależniona od możliwości technicznych płaskiego przekrycia stropem. W przybliżeniu można ustalić minimum i maximum szerokości traktu. Traktu nie należy robić na rozpiętości mniejszej rnż 2 m i większej niż 7 m. Jeżeli szerokość sali przekracza 8 m, stosujemy specjalne przykrycia, odbiegając pod względem wymiarów i konstrukcji od stropów normalnych. Ze względu na oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym trakty zbyt szerokie są niekorzystne, bo wtedy mogą powstawać ciemne kąty. Budynki mogą być jednotraktowe, dwutraktowe, trzytraktowe, poprzeczno-traktowe i beztraktowe. Budynki jednotraktowe stosowane w budownictwie wiejskim (chaty chłopskie) lub małe domy miejskie ustawione bezpośrednio na granicy sąsiada mają otwory okienne z jednej strony. [hasła pokrewne: beton architektoniczny, beton dekoracyjny, biała cegła na ścianę ]