Posts Tagged ‘biała cegła’

Brudna woda splywa do kanalizacji

Monday, July 18th, 2016

Brudna woda spływa do kanalizacji. Następnie otwiera się zasuwę i następuje równocześnie przepłukiwanie obu warstw. Po kilku minutach spuszcza się wodę z filtru, zamyka się zasuwy i rozpoczyna nowy cykl filtracji. Przepłukiwanie powtarza się co 20-25 godz. Filtry zamknięte wykonywane są jako zbiorniki zamknięte, o przekroju kołowym, zazwyczaj stojące i przystosowane do pracy pod ciśnieniem. Prędkość filtracji 8-20 m/godz. Płukanie piasku odbywa się bądź z równoczesnym wzruszeniem piasku wodą lub wodą z powietrzem. Czas płukania wynosi 5-10 minut; przy pracy intensywnej filtr należy płukać 2-3 razy na dobę. Zużycie wody do płukania wynosi ok. 80f0 wody przefiltrowanej. Strata ciśnienia na filtrze dochodzi do ok. 0,5 m i wzrasta w miarę zanieczyszczenia filtru do ok. 3 m. [hasła pokrewne: biała cegła, cegła dekoracyjna, cegła na ścianę ]

Budynki dwutraktowe

Tuesday, July 12th, 2016

Budynki dwutraktowe najczęściej spotykane i najekonomiczniejsze powinny mieć przepisowe odstępy.
Rzuty budynków jednotraktowych, dwutraktowych, trzytraktowych i poprzecznotraktowych budynków wzdłuż traktów. Szerokość traktów może być jednakowa lub różna. Przewody dymowe i wentylacyjne umieszcza się w murze nośnym, środkowym. Są one najczęściej stosowane w budownictwie mieszkaniowym. Budynki trzytraktowe mają środkowy trakt ciemny lub półciemny, oświetlony ze szczytu albo świetlikami. Szerokość traktów może być jednakowa lub różna. Mają one zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, biura), rzadziej w budownictwie mieszkaniowym. Przewody dymowe i wentylacyjne w środkowych murach nośnych stwarzają duże trudności z odprowadzeniem wody deszczowej na dachu. [hasła pokrewne: beton na ścianę, Bloczki betonowe, biała cegła]