Posts Tagged ‘Bloczki betonowe’

Budynki dwutraktowe

Thursday, February 22nd, 2018

Budynki dwutraktowe najczęściej spotykane i najekonomiczniejsze powinny mieć przepisowe odstępy.
Rzuty budynków jednotraktowych, dwutraktowych, trzytraktowych i poprzecznotraktowych budynków wzdłuż traktów. Szerokość traktów może być jednakowa lub różna. Przewody dymowe i wentylacyjne umieszcza się w murze nośnym, środkowym. Są one najczęściej stosowane w budownictwie mieszkaniowym. Budynki trzytraktowe mają środkowy trakt ciemny lub półciemny, oświetlony ze szczytu albo świetlikami. Szerokość traktów może być jednakowa lub różna. Mają one zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, biura), rzadziej w budownictwie mieszkaniowym. Przewody dymowe i wentylacyjne w środkowych murach nośnych stwarzają duże trudności z odprowadzeniem wody deszczowej na dachu. [hasła pokrewne: beton na ścianę, Bloczki betonowe, biała cegła]

Budynki beztraktowe

Wednesday, February 21st, 2018

Budynki beztraktowe mają zamiast murów wewnętrznych system słupów nośnych o różnych układach. Rozstawienie słupów może być podyktowane wglądami funkcjonalnymi stwarzającymi warunki wygodnego użytkowania wnętrza albo względami konstrukcyjnymi przeniesienia ciężarów murów z wyższych kondygnacji. Wtedy powstają układy przypominające dwutrakty, trzytrakty lub trakty poprzeczne. Siatki konstrukcyjne słupów w jednym- przykładzie wykorzystują zewnętrzne mury nośne posiadające otwory okienne, w przykładzie drugim siatka konstrukcyjna rozwiązana wyłącznie za pomocą słupów. Ściany zewnętrzne oszklone, ustawione na płytach wspornikowych. Układ ścianek działowych wewnątrz traktu jest dowolny, gdyż ścianki te stawiane są na stropach. Kierunek ustawiania tych ścianek jest prostopadły lub równoległy do ścian konstrukcyjnych. Mogą być ściany zewnętrzne w tych wypadkach otrzymują nazwę ścian kurtynowych i są wykonywane z bloków gazobetonowych, również projektowane ścianki ukośne lub Q kształtach zakrzywionych. Np. pokoje muzyczne ze względów akustycznych powinny mieć kształt trapezowy dla rozproszenia fald dźwiękowej (pozbycie się echa). Układ trzytraktowy wykorzystywany jest zazwyczaj w systemie korytarzowym lub w budynkach mieszkalnych na poczekalnie, przedpokoje, łazienki, alkowy, w małym procencie na kuchnie. [podobne: beton na ścianę, Bloczki betonowe, biała cegła ]