Posts Tagged ‘cegła klinkierowa’

Podzial powierzchni walcowanej

Tuesday, February 27th, 2018

W większych urządzeniach zalecany jest podział wymaganej wydajności cieplnej wymienników przez zastosowanie dwóch lub więcej aparatów. Wymienniki ciepła przyłącza się najczęściej równolegle przy małym obciążeniu pracuje tylko jeden z nich. Jeśli prowadzi się całą ilość wody grzejnej przez ten wymiennik, wtedy wzrastają silnie straty ciśnienia. Należy zatem zaprojektować średnice przewodów zasilających i odpływowych z dużym zapasem. Przy małym obciążeniu cieplnym można również przepuścić część wody grzejnej wymiennika ciepła przez przewód obejściowy. W tym przypadku temperatura zasilania ogrzewania wynika z temperatury mieszania obu strumieni składowych. W zależności od stosunków ilościowych mieszania należy też otrzymywać temperaturę wypływu z wymiennika wyższą o pewną wartość od wymaganej temperatury zasilania. Połączenie obejściowe (by pass), jak nazywa się. ominięcie aparatu przez część r, ma pewną zaletę, jaką są niskie straty ciśnienia, wymaga jednak .wyższych temperatur czynnika grzejnego, co nie jest korzystne, jeżeli aparaty są ogrzewane wodą gorącą, lub gdy ciepło jest pobierane z zewnątrz. W urządzeniach ogrzewczych spotyka się rzadziej wymienniki ciepła połączone szeregowo. Nabierają one dopiero znaczenia w ogrzewaniach wodnych o dużej różnicy temperatur między zasilaniem a powrotem lub wtedy, gdy mamy do dyspozycji parę grzejną o różnych wielkościach ciśnienia. W wyniku łączenia szeregowego powstają najczęściej duże i drogie przyłączenia rurowe. Jeśli ze względu na oszczędność miejsca albo przewodów rurowych umieszcza się wymienniki ciepła jeden nad drugim, W Polsce bardzo rozpowszechniony jest wymiennik ciepła wykonany całkowicie z rur (włącznie z płaszczem): Wymiennik tego typu jako wodo-wodny charakteryzuje się wysoką wartością współczynnika przenikania ciepła ze względu na duże prędkości czynnika oddającego ciepło i czynnika przejmującego ciepło. Wymienniki ciepła – (wyparki), które służą do pośredniego wytwarzania pary niskoprężnej za pomocą wody gorącej lub pary wysokoprężnej, otrzymują powiększoną przestrzeń wodną albo parową. Podobną konstrukcję mają wymienniki ciepła nazywane potocznie bojlerami, służące do ogrzewania wody użytkowej służą one także jako zasobniki ciepła, przy czym rury grzejne znajdują się w dolnej części zbiornika leżącego albo stojącego. [patrz też: cegła dekoracyjna, deska elewacyjna, cegła klinkierowa ]

Wymienniki ciepla z prostymi rurami

Monday, February 26th, 2018

Jeśli przywiązuje się wagę do możliwości dobrego oczy- szczania wnętrza rur i łatwiej ich wymiany, wtedy stosuje się raczej wymienniki z prostymi rurami grzejnymi. Wymienniki te są zamykane z tyłu odejmowaną pokrywą. Rury grzejne są z obu stron wwalcowane w dna sitowe, przednia płyta jest połączona na stałe z obudową, tylna zaś wraz z uszczelnieniem może poruszać się swobodnie względem obudowy w kierunku osi rur. Takie same lub podobne konstrukcje wymienników ciepła stosuje się przy Użyciu jako czynnika grzejnego pary wysokoprężnej jak i wody gorącej . Wymienniki ciepła z prostymi rurami mogą mieć albo jeden kierunek przepływu (z przyłączeniem przewodów czynnika grzejnego z obu stron), albo wiele kierunków przepływu, przy czym wówczas przyłączenia czynnika grzejnego umieszczone są najczęściej z jednej strony. W tym przypadku komory końcowe są podzielone na dwie lub więcej części. To ostatnie rozwiązanie stosowane jest głównie wtedy (przy wymiennikach ciepła ogrzewanych parą), gdy wodę grzejną prowadzi się przez rury i wymagana jest wysoka jednostkowa wydajność podgrzewacza. Strata ciśnienia po stronie wodnej takiego wymiennika jest stosunkowo dosyć wysoka. [podobne: cegła dekoracyjna, deska elewacyjna, cegła klinkierowa ]