Posts Tagged ‘gont bitumiczny’

Brudna woda splywa do kanalizacji

Monday, July 18th, 2016

Brudna woda spływa do kanalizacji. Następnie otwiera się zasuwę i następuje równocześnie przepłukiwanie obu warstw. Po kilku minutach spuszcza się wodę z filtru, zamyka się zasuwy i rozpoczyna nowy cykl filtracji. Przepłukiwanie powtarza się co 20-25 godz. Filtry zamknięte wykonywane są jako zbiorniki zamknięte, o przekroju kołowym, zazwyczaj stojące i przystosowane do pracy pod ciśnieniem. Prędkość filtracji 8-20 m/godz. Płukanie piasku odbywa się bądź z równoczesnym wzruszeniem piasku wodą lub wodą z powietrzem. Czas płukania wynosi 5-10 minut; przy pracy intensywnej filtr należy płukać 2-3 razy na dobę. Zużycie wody do płukania wynosi ok. 80f0 wody przefiltrowanej. Strata ciśnienia na filtrze dochodzi do ok. 0,5 m i wzrasta w miarę zanieczyszczenia filtru do ok. 3 m. [hasła pokrewne: gont bitumiczny, podłogi drewniane, deska tarasowa ]

Projektowanie modularne

Tuesday, July 12th, 2016

Projektowanie modularne stawia sobie za cel sprowadzenie wymiarów materiałów budowlanych, konstrukcji budowlanych, standardów użytkowych i form plastycznych do wspólnego mianownika. Wielokrotne powtórzenie przyjętej za podstawę jednostki wymiarowej posłuży do ustalenia wymiarów wszystkich elementów konstrukcyjnych i przestrzennych. Ma to na celu skoordynowanie wszystkich części budowy w taki sposób, żeby wykluczyć wszelką przypadkowość w Wzajemnym zestawianiu różnych elementów, a zwłaszcza by uniknąć przycinania ,całych sztuk dla wypełnienia powstałych skrawków ozy klinów, wynikłych z różnorodności wymiarów projektu. Elementy konstrukcyjne fundamentów ścian, stropów i dachów powinny być tak dobrane, żeby z całych jednostek bez stosowania przycinań czy dodatków, powstała jednolita całość budowli. Szczególnie ma to znaczenie w robotach wykończeniowych, Wielkości płytek posadzkowych, glazury, stolarki i okładzin ściennych powinny być tak dobrane, żeby płytki układały się bez reszty w przeznaczonych na nie powierzchniach. Wielkość mogącą służyć za miarę innej wielokrotnej wielkości nazywamy modułem. Moduł może być miarą liniową, powierzchniową lub objętościową. Wynikają z tego pojęcia modułu liniowego, modułu powierzchniowego i modułu przestrzennego. [podobne: aluminium 7075, aluminium 6082, gont bitumiczny ]