Posts Tagged ‘ocieplenie poddasza’

SILNIKI Do napedu pomp wodnych

Monday, July 25th, 2016

SILNIKI Do napędu pomp wodnych mogą znaleźć zastosowanie różnego rodzaju silniki: parowe, elektryczne, wodne, powietrzne oraz kieraty konne. Przy wyborze rodzaju silnika oprócz kosztu energii tj. 1 koniogodziny, trzeba wziąć pod uwagę koszt i wygodę eksploatacji oraz koszt budynku siłowni i dodatkowych urządzeń.. Silniki parowe Silnika parowe odznaczają się elastycznością ruchu, tj. mogą dostosować w pewnych granicach moc do zapotrzebowania. Praca tych silników nie zależy jak u silników elektrycznych od czynników zewnętrznych: np. przerwy w dostawie prądu, uszkodzenie linii przesyłowej itp. Natomiast uruchomienie i prowadzenie silników parowych jest kłopotliwe-ze względu na opalanie kotła. [patrz też: deska elewacyjna, płyty warstwowe, ocieplenie poddasza ]

ODCINANIE PIONÓW

Tuesday, July 12th, 2016

Ważną sprawą jest takie wykonanie sieci przewodów, aby w czasie ewentualnego uszkodzenia albo nieszczelności jednego z grzejników, jak największa część pozostałych powierzchni grzejnych mogła być użytkowana i żeby trzeba było opróżnić jedynie część urządzenia. Rozpowszechnione dawniej w tym celu podwójne odcinanie grzejników na gałązce zasilania i powrotu jest dziś stosowane bardzo rzadko W razie uszkodzenia grzejnika opróżnia sir odpowiedni pion, podczas gdy pozostałe piony urządzenia pracują bez zakłócenia. Do odcinania pionów zamiast zwykłych zaworów, stawiających duży opór przepływu, korzystniej jest stosować zawory ze skośnym wrzecionem albo zasuwy do wydzielania pionów.
OGRZEWANIE MIESZKANIOWE Dla osobnego ogrzewania poszczególnych mieszkań na tym samym piętrze rozwinął się specjalny rodzaj ogrzewania grawitacyjnego z górnym rozdziałem. W ogrzewaniu tym źródło ciepła i grzejniki umieszczone są na tym samym piętrze. Siły wywołujące obieg wody są niewielkie z powodu małej różnicy wysokości albo też całkowitego braku tej różnicy między źródłem ciepła a grzejnikami. Siły te powstają głównie wskutek ochłodzenia wody w przewodach zasilających. Średnice przewodów są też odpowiednio duże. Nie izoluje się przewodów zasilających umieszczonych pod sufitem mieszkania. Najczęściej nie umieszcza się grzejników przy. oknach, ustawiając je przy ścianie wewnętrznej. Wskutek tego zmniejsza się długość przewodów, mniejsze są ich średnice, a przez to koszt sieci rur jest niższy. Stosując większą wysokość grzejników przy ścianie wewnętrznej, można uniknąć ujemnej różnicy wysokości między kotłem a grzejnikami. hamującej obieg wody. Kocioł ustawia się zwykle w jednym z ogrzewanych pomieszczeń, na przykład w przedpokoju lub w kuchni dzięki temu znajduje się on pod stałym dozorem. Wykonywanie ogrzewań mieszkaniowych w budynku wielopiętrowym jest najczęściej kosztowniejsze niż wykonanie ogrzewania centralnego dla całego budynku. Ponadto wadą ogrzewań mieszkaniowych jest konieczność przechowywania opału, transportu opału i usuwania popiołu w każdym poszczególnym urządzeniu, tak jak przy ogrzewaniu piecowym. Często jednak trzeba się z tym pogodzić, uwzględniając całkowitą niezależność ogrzewania, którą ten system umożliwia oraz prawie dowolne obniżenie wydajności grzejnej, a wskutek tego wyraźne zmniejszenie kosztów opału. Możliwość zastosowania ogrzewania mieszkaniowego istnieje w parterowych, niezbyt rozległych budynkach biurowych i warsztatowych. [hasła pokrewne: ocieplenie poddasza, blacha trapezowa, biała cegła na ścianę cena ]