Posts Tagged ‘płytki elewacyjne’

sposób Oestena

Tuesday, July 19th, 2016

Najstarszy sposób Oestena polega na rozpryskiwaniu wody z wys. 2-2,5 m do zbiornika napełnionego wodą o głęb. 0,5-2,0 . Następnie filtrowanie wody przez 0,30 m FeS04 + Ca(OH)2 = Fe(OH)2 + CaS04 Wodorotlenek żelazowy w warunkach dobrej utlenialności przechodzi, jak podano wyżej, w Fe(OH)3. Żelazo zawarte w związkach humusowych można wytrącić za pomocą koagulacji siarczanem glinu Al2(S04h lub za pomocą chlorowania. Strącanie żelaza za pomocą deszczowania przebiega łatwo, jeżeli woda ma odczyn lekko alkaliczny (pH>7). Odczyn kwaśny (pH<7) wpływa hamująco. Sposób Piefkego polega na zastosowaniu złoża o wysokości 2-5 m z materiału odpornego na działanie wody (koks, żużel, klinkier, kamienie itp). [podobne: deski elewacyjne, Kamień dekoracyjny, płytki elewacyjne ]

Projektowanie attyk przy dachach plaskich czy stromych

Tuesday, July 12th, 2016

Projektowanie attyk przy dachach płaskich czy stromych należy uznać obecnie za niewskazane ze względu na trudności połączone z odprowadzaniem wody i usuwaniem śniegu, a także z powodu braku uzasadnienia celowości tej konstrukcji przy dachach. W konstrukcjach mieszanych szkieletowo- murowanych często stosowanych w wielokondygnacjowych budynkach przemysłowych, system stropów i dachu rozwiązuje się za pomocą układu (siatki) słupów i podciągów. Na parterze na zewnątrz budynku często występują rampy kolejowe lub samochodowe, przykryte daszkami wspornikowymi. W budownictwie przemysłowym zachodzi również często potrzeba przekrywania dużych powierzchni parterowych dachami. Stosuje się wtedy dachy pilaste o oświetleniu górnym i bocznym. Odprowadzenie wód deszczowych rozwiązuje się za pomocą rur spustowych prowadzonych przy słupach podpierających konstrukcję dachową. Ze względu na konstrukcję słupową długość i szerokość hali nie są ograniczone. Moduł siatki konstrukcyjnej hali D dachu pilastym waha się w granicach 5-:-.10 m. [hasła pokrewne: płytki elewacyjne, płyty warstwowe, Kamień dekoracyjny ]