Posts Tagged ‘płytki elewacyjne’

sposób Oestena

Tuesday, July 19th, 2016

Najstarszy sposób Oestena polega na rozpryskiwaniu wody z wys. 2-2,5 m do zbiornika napełnionego wodą o głęb. 0,5-2,0 . Następnie filtrowanie wody przez 0,30 m FeS04 + Ca(OH)2 = Fe(OH)2 + CaS04 Wodorotlenek żelazowy w warunkach dobrej utlenialności przechodzi, jak podano wyżej, w Fe(OH)3. Żelazo zawarte w związkach humusowych można wytrącić za pomocą koagulacji siarczanem glinu Al2(S04h lub za pomocą chlorowania. Strącanie żelaza za pomocą deszczowania przebiega łatwo, jeżeli woda ma odczyn lekko alkaliczny (pH>7). Odczyn kwaśny (pH<7) wpływa hamująco. Sposób Piefkego polega na zastosowaniu złoża o wysokości 2-5 m z materiału odpornego na działanie wody (koks, żużel, klinkier, kamienie itp). [podobne: deski elewacyjne, Kamień dekoracyjny, płytki elewacyjne ]

WYMIENNIKI CIEPŁA

Tuesday, July 12th, 2016

W centralach większych ogrzewań ciepło dostarczone z kotłów albo z przewodów zdalaczynnych trzeba często przenieść na inne czynniki grzejne, na przykład na wodę ciepłą. Do tego celu używa się wymienników ciepła zwanych także podgrzewaczami, których w technice ogrzewniczej używa się najczęściej
Wymienniki ciepła z wężownicą z rur o kształcie litery U. W leżącym zbiorniku cylindrycznym z blachy stalowej albo z żeliwa umieszczony jest pęczek stalowych rur grzejnych lub miedzianych wygiętych W formie litery U. Rury są nicą w kształcie U, para-woda wwalcowane w grubą płytę stalową, która jest umocowana kołnierzami do obudowy i podzielonej głowicy przed- niej. Para grzejna wprowadzana jest do górnej części głowicy, przepływa przez rury grzejne i opuszcza dolną część głowicy jako kondensat albo mieszanina wody z parą Woda ogrzewania centralnego wchodząc od dołu opływa rury grzejne, przy czym ścianka dzieląca wywołuje zjawisko przeciwprądu między parą grzejną a wodą (podgrzewacz przeciwprądowy). Ukształtowanie rur w formie litery U ułatwia wyrównanie ich wydłużeń, natomiast nie pozwala na ich mechaniczne oczyszczanie od wewnątrz. Dla oczyszczenia wężownicy z zewnątrz można – po odkręceniu przewodów doprowadzających parę lub odprowadzających kondensat i po wyjęciu głowicy – cały pęczek rur wyjąć do przodu. Przy ustawianiu wymiennika należy zwrócić uwagę na dostateczny odstęp od ścian albo aparatów, znajdujących się w pobliżu. Jeżeli pojedyncze rury grzejne dużego pęczka wykazują nieszczelność, można chwilowo wyłączyć uszkodzoną rurę przez jej zakołkowanie, co w efekcie nie będzie miało zasadniczego wpływu na wydajność podgrzewacza. [przypisy: płytki elewacyjne, płyty warstwowe, Kamień dekoracyjny ]