Projektowanie attyk przy dachach plaskich czy stromych

Projektowanie attyk przy dachach płaskich czy stromych należy uznać obecnie za niewskazane ze względu na trudności połączone z odprowadzaniem wody i usuwaniem śniegu, a także z powodu braku uzasadnienia celowości tej konstrukcji przy dachach. W konstrukcjach mieszanych szkieletowo- murowanych często stosowanych w wielokondygnacjowych budynkach przemysłowych, system stropów i dachu rozwiązuje się za pomocą układu (siatki) słupów i podciągów. Na parterze na zewnątrz budynku często występują rampy kolejowe lub samochodowe, przykryte daszkami wspornikowymi. W budownictwie przemysłowym zachodzi również często potrzeba przekrywania dużych powierzchni parterowych dachami. Stosuje się wtedy dachy pilaste o oświetleniu górnym i bocznym. Odprowadzenie wód deszczowych rozwiązuje się za pomocą rur spustowych prowadzonych przy słupach podpierających konstrukcję dachową. Ze względu na konstrukcję słupową długość i szerokość hali nie są ograniczone. Moduł siatki konstrukcyjnej hali D dachu pilastym waha się w granicach 5-:-.10 m. [hasła pokrewne: okienko w dachu, maszyny rolnicze allegro, obrazki do kolorowania do wydruku ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: maszyny rolnicze allegro obrazki do kolorowania do wydruku okienko w dachu