Projektowanie modularne

Projektowanie modularne stawia sobie za cel sprowadzenie wymiarów materiałów budowlanych, konstrukcji budowlanych, standardów użytkowych i form plastycznych do wspólnego mianownika. Wielokrotne powtórzenie przyjętej za podstawę jednostki wymiarowej posłuży do ustalenia wymiarów wszystkich elementów konstrukcyjnych i przestrzennych. Ma to na celu skoordynowanie wszystkich części budowy w taki sposób, żeby wykluczyć wszelką przypadkowość w Wzajemnym zestawianiu różnych elementów, a zwłaszcza by uniknąć przycinania ,całych sztuk dla wypełnienia powstałych skrawków ozy klinów, wynikłych z różnorodności wymiarów projektu. Elementy konstrukcyjne fundamentów ścian, stropów i dachów powinny być tak dobrane, żeby z całych jednostek bez stosowania przycinań czy dodatków, powstała jednolita całość budowli. Szczególnie ma to znaczenie w robotach wykończeniowych, Wielkości płytek posadzkowych, glazury, stolarki i okładzin ściennych powinny być tak dobrane, żeby płytki układały się bez reszty w przeznaczonych na nie powierzchniach. Wielkość mogącą służyć za miarę innej wielokrotnej wielkości nazywamy modułem. Moduł może być miarą liniową, powierzchniową lub objętościową. Wynikają z tego pojęcia modułu liniowego, modułu powierzchniowego i modułu przestrzennego. [podobne: jak usunąć konto na allegro, olx tarnowskie góry, blacha tytanowo cynkowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: blacha tytanowo cynkowa jak usunąć konto na allegro olx tarnowskie góry