Rozdzial dolny

Przy rozdziale dolnym główny poziomy przewód zasilający UV układa się w piwnicy. Od tego przewodu prowadzone są odgałęzienia stanowiące piony zasilające, które w tym przypadku wznoszą się do góry. Przewody powrotne prowadzi się w ten sam sposób jak w systemie dwururowym z. rozdziałem górnym. Zasilające piony wznośne kończą się zwykle na najwyższym piętrze, dlatego należy przewidzieć specjalne przewody do ich odpowietrzania . Przewody odpowietrzające łączą końce pionów zasilających z przestrzenią powietrzną naczynia, wzbiorczego. Jeżeli strych nie jest ogrzewany, powstaje niebezpieczeństwo, że zamarznie woda, w przewodach. znajdujących się, w tym pomieszczeniu. Trzeba więc umieszczać przewody odpowietrzające na ostatnim jeszcze ogrzewanym piętrze. Jeśli nie zastosuje się załamania w miejscu Kr, wtedy przewody odpowietrzające napełnią się wodą i może wystąpić między poszczególnymi częściami instalacji cyrkulacja, której tutaj należy unikać. Stosując załamanie, wytwarza się w przewodach odpowietrzających worki powietrzne, zapobiegające cyrkulacji. Zalety i wady poszczególnych systemów. Urządzenia z rozdziałem górnym wykazują większe siły zapewniające krążenie wody można je również szybciej uruchomić niż ogrzewanie o rozdziale dolnym. W piwnicach łatwiej jest utrzymać niższą temperaturę. Wadą tych urządzeń są wyższe straty ciepła, chociaż ogrzanie poddasza przez górne przewody rozprowadzające jest w pewnych przypadkach pożądane. W ogrzewaniu z rozdziałem dolnym sieć rur jest trochę mniej kosztowna. Urządzenia te mogą być w razie potrzeby wyłączane nawet poszczególnymi piętrami, począwszy od góry, bez konieczności wyłączania całego urządzenia (prace naprawcze, awaria). Jeśli nakłady na urządzenie mają być możliwie niskie, wtedy. na ogół wybiera się rozdział dolny. Rozdział górny stosuje się jednak w tych przypadkach, gdy istnieje obawa powstania trudności w obiegu grawitacyjnym, gdy przywiązuje się wagę do utrzymania niskich temperatur w piwnicy lub gdy nie ma możliwości poprowadzenia dwóch przewodów w piwnicach. Rozdział górny trzeba stosować koniecznie przy rozwiązaniu jednorurowym. Stosowanie tego systemu umożliwia prostszy montaż rur, a w przypadku prowadzenia przewodów po wierzchu ściany daje bardziej estetyczny wygląd (brak skrzyżowań i załamań). Zgodnie z doświadczeniem, w dużych i wysokich budynkach nastawianie grzejników na żądaną wydajność sprawia znacznie- mniej kłopotu przy rozwiązaniu jednorurowym niż w dwururowym. Z drugiej zaś strony, w systemie jednorurowym grzejniki jednego pionu podczas pracy znacznie silniej oddziałują na siebie, co utrudnia regulację w ruchu wada ta występuje jednak rzadko w wielopiętrowych budynkach o jednakowym sposobie użytkowania (budynki biurowe, szkoły, szpitale). . Wskutek obniżania się temperątury wody zasilającej w przekroju z góry ku dołowi w każdym pionie grzejniki w ogrzewaniach jednorurowych na dolnych piętrach muszą być większe niż grzejniki pięter górnych. W związku z tym oszczędności uzyskane na kosztach sieci rur pokrywają najczęściej wydatki na grzejniki. W pewnym zakresie można wy- równać wielkości grzejników poszczególnych pięter przez zmianę ilości przepływającej wody. [patrz też: nocny pościg cda, olx nidzica, łuk architektoniczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: nocny pościg cda olx nidzica łuk architektoniczny