Rozwiazania dachów

Rozwiązania dachów. Konstrukcję dachów zasadniczo należy podzielić na dwie grupy: dachy strome i dachy o małym pochyleniu. Dachy strome dwuspadowe lub czterospadowe w zasadzie powinny mieć drewnianą więźbę i pokrycie ceramiczne oraz pochylenie 30.-;.-50.°. Rozwiązanie stromych dachów w konstrukcji żelbetowej pod pokrycie ceramiczne napotyka trudności, szczególnie jeśli chodzi o wykonanie otoczenia dla umocowania dachówki. Dachy żelbetowe prefabrykowane z rusztem żelbetowym (ołaceniem) typu gdańskiego mogą być jeszcze stosowane, ale wyłącznie do dachów dwuspadowych. Również na drewnianej więźbie dachowej może być zastosowany eternit płaski lub falisty przy pochyeniu połaci 20.-;.-30.°. Dachy o pochyleniu poniżej 20.° powinny być kryte papą. Konstrukcja dachu może być wtedy drewniana lub ogniotrwała. Dachy płaskie mogą być również dwu- hub I czterospadowe. Poza tym przy dachach dwuspadowych istnieje możliwość wprowadzenia dachu asymetrycznego o różnej długości i pochyleniu połaci lub różnym poziomie gzymsów. Zależnie od wysokości strychu i możliwości jego wykorzystania odróżniamy strychy użytkowe i nieużytkowe. Strychy użytkowe przeznaczone wyłącznie do suszenia bielizny powinny mieć wysokość w najwyższym punkcie przynajmniej równą 2 m. Na strych użytkowy powinny prowadzić schody szerokości przynajmniej 60 cm. Strych, z wyjątkiem małych dornów mieszkalnych winien być oddzielony od najwyższej kondygnacji mieszkalnej stropem ogniotrwałym. Wyjście na strych z wyjątkiem małych domów mieszkalnych powinno być przykryte stropem ogniotrwałym. [patrz też: okienko w dachu, maszyny rolnicze allegro, obrazki do kolorowania do wydruku ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: maszyny rolnicze allegro obrazki do kolorowania do wydruku okienko w dachu