Rozwiazania konstrukcyjne budynków wielokondygnacjowych

Rozwiązania konstrukcyjne budynków wielokondygnacjowych zależne: będą od materiału oraz rodzaju ustroju ścian i stropów. W ustrojach szkieletowych, w których ciężary wyższych kondygnacji są przenoszone przez słupy, istnieje możliwość, dzięki zastosowaniu konstrukcji wspornikowych i przewieszanych, prowadzenia ścian zewnętrznych w różnie ustawionych płaszczyznach i tworzenia wykuszy, nadwieszeń lub cofnięć . W ustrojach masywnych (kamiennych, ceglanych i blokowych) mury nośne w zasadzie powinny być ustawione osiowo. Odsadzki wynikające z różnicy grubości murów mogą być zostawione od strony zewnętrznej lub wewnętrznej murów. Lico muru na całe] wysokości budynku może się znajdować w jednej płaszczyźnie pionowej lub może być uskokami (odsadzkami) cofnięte do środka. Nadwieszanie murów wyższych kondygnacji ponad murami dolnymi może być stosowane w minimalnych granicach. (do 5 cm). W żadnym wypadku nie jest wskazane projektowanie murów grubszych ustawionych na murach cieńszych. Znaczne wysunięcie lub cofnięcie kondygnacji wyższych ponad kondygnacje niższe może nastąpić jedynie przez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji stropów właściwie zaprojektowanych. Konstrukcja piętna wysuniętego jest pod względem . statycznym korzystniejsza niż konstrukcja piętra cofniętego. [hasła pokrewne: komin schiedel, beton architektoniczny ogrodzenie, beton architektoniczny w kuchni ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: beton architektoniczny ogrodzenie beton architektoniczny w kuchni komin schiedel