URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE

W większości przypadków ogrzewania obsługiwane są przez osoby nie- fachowe albo niedostatecznie wyszkolone technicznie. Kotły pozostają często bez dozoru przez wiele godzin. W związku z tym urządzenia należy tak wykonywać, aby nie mogło wystąpić niebezpieczeństwo wypadków ani większe szkody wywołane niewłaściwą obsługą lub zakłóceniami w pracy. Odpowiednie przepisy urzędowe dla otwartych ogrzewań zebrano w normie DIN 4751. Niebezpieczeństwo zagraża zawsze ze strony każdego urządzenia wytwarzającego ciepło: trzeba więc przede wszystkim zabezpieczać urządzenie kotłowe. Jeśli na przykład podgrzeje się kocioł, w którym przewody zasilający i powrotny są całkowicie zamknięte, wtedy przyrost objętości wody spowoduje pęknięcie kotła zanim jeszcze woda zacznie w nim wrzeć. W pracującym kotle woda może zamieniać się w parę ze względu na gwałtowne odłączenie dużego odbiornika ciepła albo wskutek uszkodzenia regulatora spalania. Para musi być wtedy niezawodnie i bez zakłóceń odprowadzana, przy czym w miarę możliwości należy unikać obniżenia się poziomu wody w kotle, jeżeli dopływ wody opóźnia się. Niżej podane zasady wykonania w urządzeniach z kotłami opalanymi bezpośrednio odnoszą się jedynie do najważniejszych przepisów bezpieczeństwa. Wyjaśnienia te są tylko wprowadzeniem w istotę i cel tych przepisów, a dla uzupełnienia ich konieczną rzeczą w wielu przypadkach jest staranne przestudiowanie samych przepisów. Najważniejsze postanowienie głosi, że wszystkie kotły otwartych ogrzewań wodnych opalane opałem, spalinami albo elektrycznością muszą być połączone z naczyniem wzbiorczym dworna przewodami zabezpieczającymi, których nie można odciąć żadnym zamknięciem. W zależności od sposobu przyłączenia do kotła rozróżnia się przewód zabezpieczający zasilania i przewód zabezpieczający powrotu. Przewód zabezpieczający zasilania może być wprowadzony do naczynia wzbiorczego zarówno od góry jak i od dołu. Jeżeli powstanie mieszanina wody z parą, przewód ten powinien w niezawodny sposób odprowadzić ją tak, aby ciśnienie w kotle nie przekroczyło ciśnienia statycznego określonego wysokością położenia naczynia wzbiorczego. Przewód zabezpieczenia powrotu kończy się w dolnej części naczynia wzbiorczego powinien on doprowadzać wodę wyrzuconą do naczynia z powrotem do kotła, tak aby uniknąć obniżenia poziomu wody w kotle, a przez to uniknąć przepalenia kotła, gdyby wody zabrakło. Oba przewody zabezpieczające nie powinny mieć żadnych zwężeń na całej swej długości (na przykład pompy albo urządzenia dławiącego) i muszą być ułożone ze stałym wznoszeniem się aż do naczynia wzbiorczego. [przypisy: nocny pościg cda, olx nidzica, łuk architektoniczny]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: nocny pościg cda olx nidzica łuk architektoniczny