wybor materialu do budowy scianek dzialowych

O wyborze materiału do budowy ścianek działowych decydują – przede wszystkim wymagania specjalne, dotyczące tych ścianek, a mianowicie: a. W wypadkach konieczności zastosowania ścianek ogniotrwałej (np. obudowa dźwigów osobowych) lub w wypadkach silnego parcia bocznego na ścianki (materiały sypkie w magazynach) zastosujemy ścianki działowe żelbetowe grubości 10…;-.12 cm. b. W wypadkach konieczności stworzenia przegrody wzrokowej i fizycznej zastosujemy cegłę ceramiczną pełną lub dziurawkę wapienno-cementową, piaskową, płyty gipsowe, żużlowe, gazobetonowe, konstrukcje drewniane, szkieletowe lub z kilku warstw desek, c. W wypadkach konieczności stworzenia przegrody (izolacji) dźwiękowej zastosujemy ścianki z podanych w poz. b. materiałów (z wyjątkiem drewna), lecz jako podwójne z przestrzenią pustą, szerokości 5 cm w środku, lub ściankę działową z różnego rodzaju płyt izolacyjnych, jak płyty wiórowo-cementowe (suprema), płyty trzcinowe, maty słomiane, płyty pilśniowe miękkie. d. W wypadku konieczności stworzenia przegrody cieplnej izolującej od zimna zastosujemy cegłę trocinówkę, płyty gazobetonowe i pianobetonowe, supremę, płyty pilśniowe – itp., często w połączeniu ze sobą. e. W wypadku konieczności stworzenia cienkiej przegrody mechanicznej w miejscach specjalnie narażonych na duży ruch, wstrząsy lub w specjalnych warunkach sanitarnych, stosujemy ścianki z blachy stalowej o lekkiej konstrukcji, z kątowników lub rur stalowych. f. W wypadku konieczności stworzenia przegrody fizycznej przepuszczającej promienie świetlne, lecz nieprzeźroczystej. zastosujemy ścianki :z cegieł szklanych, rotalitów lub luksferów, z tafli szkła zbrojonego, matowego lub mrożonego w szkielecie re stali lub drewna. g. W wypadku konieczności stworzenia przegrody mechanicznej przeźroczystej w celu umożliwienia dokładnego wglądu do przyległego pomieszczenia zastosujemy tafle re szkła przeźroczystego w oprawie metalowej lub drewnianej. Poza tym tam gdzie przewidziana jest instalacja wodociągowa lub elektryczna podtynkowa o dużych przewodach, w celu ukrycia rur pod tynkiem w pomieszczeniach, gdzie na ścianach przewidziane jest zawieszenie urządzeń sanitarnych, jak umywalki, zlewozmywaki, zbiorniczki, grzejniki, należy stosować ścianki ceramiczne grubości co najmniej 12 cm (pół cegły). Najbardziej rozpowszechniony typ scianek dzialowych, stosowany w pomieszczeniach tynkowanych o niewielkiej ilości instalacji elektrycznych, stanowi ścianka działowa, ceramiczna lub z płyt gipsowych, żużlowych, gazobetonowych grubości 6 cm, gdyż pod względem obciążenia statycznego i oszczędności miejsca jest najkorzystniejsza. W piwnicach gospodarczych dla przewiewu i wpuszczenia światłą stosuje się ścianki ceglane ażurowe grubości 6 cm, dołem na wysokości 1 m pełne, zbrojone bednarką na zaprawie cementowej. W celu odizolowania dźwiękowego różnych lokali stosuje się podwójne ścianki działowe z .próżnią wewnątrz. Łączna grubość takiej ścianki wynosi 18 cm. [patrz też: beton architektoniczny wrocław, beton architektoniczny łazienka, beton architektoniczny skład ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: beton architektoniczny skład beton architektoniczny wrocław beton architektoniczny łazienka