Urządzenia kotłowe, grzejniki i przewody

Urządzenia kotłowe, grzejniki i przewody rurowe są takie same jak w ogrzewaniu grawitacyjnym. Prowadzenie przewodów w dwóch zasadniczych układach rozdziału górnego i dolnego jest również w zasadzie takie same. Szczególną uwagę należy przywiązywać do odpowietrzania, ponie- waż wskutek dużych prędkości przepływu, wydzielanie powietrza ze strumienia wody jest. bardziej utrudnione, dlatego tez w górnym punkcie rozdzielczym poszerza się przewód, w którym woda uspokaja się i powietrze może się wydzielać. Inny rodzaj wykonania. Woda płynie z kotła przez wznoszący się przewód do naczynia odpowietrzającego, które ze swej strony jest znów dołączone od góry do naczynia wzbiorczego. Zasilające przewody poziome wznoszą się w kierunku do ostatniego pionu, gdzie również umieszczono naczynie odpowietrzające (E). Naczynia te trzeba od czasu do czasu ręcznie odpowietrzać. Pompy muszą działać we wszelkich warunkach. Podczas nagłej przerwy w działaniu pomp obieg wody w instalacji uległby przerwaniu i nie można by odebrać z kotłów wytwarzanego ciepła. Następstwem tego było- by wygotowanie się wody w kotle i konieczność gwałtownego przerwania palenia pod kotłem – zadanie trudne i niebezpieczne. Jeśli jest przewidziane obejście pompy z wbudowaniem na nim zaworu zwrotnego, wówczas urządzenie może ewentualnie działać na zasadzie grawitacji nawet w razie unieruchomienia pompy. Uzyskany w ten sposób obieg wody wy- starcza do zabezpieczenia przed wygotowaniem tylko w niektórych przypadkach dlatego też dobrze jest stosować co najmniej dwa zespoły pompowe, a w razie potrzeby wykonać dwa niezależne od siebie rodzaje napędów – na przykład obok pompy elektrycznej ustawiać pompy z silnikiem spalinowym albo turbiną na parę odlotową. Dla uniknięcia uciążliwych dla użytkowników hałasów, wywołanych pracą silnika albo . pompy, należy stosować w urządzeniach ogrzewczych budynków specjalne typy pomp o pracy bezszumnej. Ponadto trzeba poświęcić szczególną uwagę tłumieniu drgań, względnie zastosowaniu izolacji akustycznej. Zbyt duża prędkość wody również może wywoływać wzmożony szum dlatego też prędkość nie powinna przekraczać 2 misek. [hasła pokrewne: komin schiedel, beton architektoniczny ogrodzenie, beton architektoniczny w kuchni ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: beton architektoniczny ogrodzenie beton architektoniczny w kuchni komin schiedel