WYMIENNIKI CIEPŁA

W centralach większych ogrzewań ciepło dostarczone z kotłów albo z przewodów zdalaczynnych trzeba często przenieść na inne czynniki grzejne, na przykład na wodę ciepłą. Do tego celu używa się wymienników ciepła zwanych także podgrzewaczami, których w technice ogrzewniczej używa się najczęściej
Wymienniki ciepła z wężownicą z rur o kształcie litery U. W leżącym zbiorniku cylindrycznym z blachy stalowej albo z żeliwa umieszczony jest pęczek stalowych rur grzejnych lub miedzianych wygiętych W formie litery U. Rury są nicą w kształcie U, para-woda wwalcowane w grubą płytę stalową, która jest umocowana kołnierzami do obudowy i podzielonej głowicy przed- niej. Para grzejna wprowadzana jest do górnej części głowicy, przepływa przez rury grzejne i opuszcza dolną część głowicy jako kondensat albo mieszanina wody z parą Woda ogrzewania centralnego wchodząc od dołu opływa rury grzejne, przy czym ścianka dzieląca wywołuje zjawisko przeciwprądu między parą grzejną a wodą (podgrzewacz przeciwprądowy). Ukształtowanie rur w formie litery U ułatwia wyrównanie ich wydłużeń, natomiast nie pozwala na ich mechaniczne oczyszczanie od wewnątrz. Dla oczyszczenia wężownicy z zewnątrz można – po odkręceniu przewodów doprowadzających parę lub odprowadzających kondensat i po wyjęciu głowicy – cały pęczek rur wyjąć do przodu. Przy ustawianiu wymiennika należy zwrócić uwagę na dostateczny odstęp od ścian albo aparatów, znajdujących się w pobliżu. Jeżeli pojedyncze rury grzejne dużego pęczka wykazują nieszczelność, można chwilowo wyłączyć uszkodzoną rurę przez jej zakołkowanie, co w efekcie nie będzie miało zasadniczego wpływu na wydajność podgrzewacza. [przypisy: okienko w dachu, maszyny rolnicze allegro, obrazki do kolorowania do wydruku ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: maszyny rolnicze allegro obrazki do kolorowania do wydruku okienko w dachu