Zaglebienie budynku i fundamentów

Zagłębienie budynku i fundamentów w obu traktach nie będzie jednakowe. Spowoduje to różny sposób wykorzystania pomieszczeń suterenowych w poszczególnych traktach. Ustawienie budynku w poprzek pochyłości może dać tak zróżnicowane rozwiązania układu pionowego, że poziomy niektórych kondygnacji z jednego końca, budynku znajdą się w pobliżu terenu, z drugiego zaś o kilka kondygnacji nad ziemią. Rozwiązania takie mogą być często nawet korzystne, np. do umieszczenia kotłowni c. o. w miejscu najniższym lub do wykorzystania części suteren na pomieszczenia użytkowe. Dążenie .do właściwego wykorzystania układów pionowych w gruncie spadzistym prowadzi do przesunięcia. traktów w pionie o pół wysokości kondygnacji. Dojścia do traktów z półspoczników klatki schodowej dają oszczędne rozwiązanie rzutu. Klatka schodowa jest lepiej wykorzystana. Koncepcja ta może mieć zastosowanie w budynkach mieszkalnych. Dojścia do poszczególnych traktów projektuje się ze spoczników i półspoczników klatek schodowych . Przy odpowiednich spadkach terenu klatka schodowa może być lepiej wykorzystana niż przy normalnym układzie kondygnacji. Jednakże w układzie tym powstają trudności z rozwiązaniem strychów, gzymsów i rozmieszczeniem okien w elewacjach bocznych, które wypadają na różnych poziomach. [więcej w: jak usunąć konto na allegro, olx tarnowskie góry, blacha tytanowo cynkowa]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: blacha tytanowo cynkowa jak usunąć konto na allegro olx tarnowskie góry