Podgrzewacze o mieszaniu bezpośrednim

Specjalnym rodzajem wymienników ciepła bez właściwej powierzchni grzejnej są podgrzewacze o mieszaniu bezpośrednim. Miesza się w nich bezpośrednio parę grzejną i wodę. Parę wtłacza się za pomocą licznych dysz do wody albo też rozpyla się wodę w przestrzeni napełnionej parą. Regulacja wydajności cieplnej. W ogrzewaniach wodą ciepłą reguluje się zazwyczaj wydajność wymiennika ciepła poprzez regulację temperatury zasilania. Zawór regulacyjny, umieszczony na przewodzie doprowadzającym czynnik grzejny między wymiennikiem ciepła a zaworem odcinającym, otwiera w mniejszym lub w większym stopniu przekrój przepływu, w zależności od impulsów termostatu. Wymienniki ciepła ogrzewane parą należy odpowietrzyć przy uruchamianiu. W przypadku pary niskoprężnej odpowietrzanie odbywa się albo przez przewód kondensatu połączony z atmosferą, albo, jeśli są wbudowane odwadniacze, za pomocą samoczynnego urządzenia odpowietrzającego bezpośrednio za wężownicą grzejną. Urządzenia te służą jednocześnie do napowietrzania, aby powietrze mogło wejść z powrotem do rur grzejnych przy zdławieniu albo całkowitym wyłączeniu pary grzejnej. W zależności od obciążenia cieplnego wymiennika, zmienia się wielkość powierzchni grzejnych rur omywanych przez parę lub powietrze. Dla zapewnienia bezszumnego od- prowadzania kondensatu należy tak ułożyć rury grzejne, aby spadek ich był zgodny z kierunkiem odwodnienia. Z zasady wymienniki ciepła ogrzewane parą o wysokim ciśnieniu są jedynie odpowietrzane a nie są napowietrzane, gdyż często trzeba odprowadzać kondensat pod ciśnieniem z powrotem do zbiornika. W garnku kondensacyjnym stosuje się najczęściej odpowietrznik obsługiwany ręcznie, czasem automatycznie. Przy obciążeniu częściowym równocześnie z dławieniem ilości pary zmniejsza się także i ciśnienie pary w wężownicy grzejnej. Spiętrzający się kondensat uniemożliwia przy tym wymianę ciepła na większej lub mniejszej części powierzchni grzejnej rur stykającej się z parą z drugiej strony, kondensat ochładza się prawie do temperatury wody wejściowej. W aparatach tego rodzaju umieszcza się czasem zawór regulacyjny na przewodzie odpływu kondensatu, wskutek czego można odprowadzać kondensat stale pod całkowitym ciśnieniem pary grzejnej. Powierzchnię grzejną wymienników ciepła ogrzewań wodnych ustala się w zależności od wymaganej wydajności przy maksymalnej temperaturze grzejnej. Oznacza to, że te same aparaty mogą przy niskich temperaturach wody, a szczególnie przy nagrzewaniu, oddać ilość ciepła wielokrotnie większą od swej teoretycznej wydajności szczytowej. Powoduje- to utrudnienie regulacji przy wydajności częściowej. Na okoliczność tę należy także zwracać uwagę przy obliczaniu przyłączeń i przyrządów do pary albo kondensatu. [patrz też: nocny pościg cda, olx nidzica, łuk architektoniczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: nocny pościg cda olx nidzica łuk architektoniczny