POŁĄCZENIE POMPY I NACZYNIA WZBIORCZEGO

Umieszczenie pompy obiegowej w instalacji ogrzewania uzależnione jest zarówno od wymagań przy użytkowaniu, jak i od warunków bezpieczeństwa. Przepisy o zabezpieczaniu, wg DIN 4751, odnoszą się w tej samej mierze do ogrzewań pompowych co i do grawitacyjnych. Należy poza tym zwrócić uwagę, że – w odróżnieniu od dawniejszych przepisów – w tym przypadku jest wymagany zarówno przewód zabezpieczający zasilania jak i przewód zabezpieczający powrotu . W przypadku ogrzewań pompowych szczególnego znaczenia nabiera przepis, według którego oba przewody zabezpieczające nie mogą mieć żadnych zwężeń – przy czym jako zwężenia traktuje się również pompy wszelkiego rodzaju: pompy odśrodkowe, tłokowe i strumieniowe. Nie można zatem włączać pomp między kotłem a miejscem przyłączenia przewodów zabezpieczających, lecz można je włączać jedynie w punktach m lub n. Jeśli przewód zabezpieczający zasilania jest wprowadzony od góry do naczynia wzbiorczego – jak to zwykle się robi – wówczas poziom wody jest w nim nieco niższy niż w przewodzie powrotnym, a mianowicie o wartość L1p, równą oporom przepływu w kotle i przewodach doprowadzających. To, czy pompa ma być włączona do przewodu zasilającego, czy też do przewodu powrotnego jest pozostawione w przepisach bezpieczeństwa jako sprawa otwarta. Problem ten należy rozwiązać zawsze przy uwzględnieniu warunku, aby w żadnym miejscu sieci nie mogło występować podciśnienie . Nie można bo- wiem wykonać sieci rur o takiej Szczelności, aby nie przepuszczały powietrza. Jeśli w grzejniku występuje podciśnienie, wtedy powietrze przedostaje się przez dławnicę zaworu regulacyjnego i może doprowadzić do zakłóceń działania. W przypadku ogrzewań wodą ciepłą systemu otwartego – spełniony jest warunek, aby ciśnienie w każdym punkcie sieci nie było niższe niż ciśnienie nasycenia odniesione do najwyższej temperatury zasilania, a to w celu uniknięcia wytwarzania się pary. Na przykład temperatura wody 90 st. C odpowiada absolutnemu ciśnieniu 0,73 at. A zatem nawet przy podciśnieniu wynoszącym 25 m H20 nie istnieje jeszcze niebezpieczeństwo odparowania. Ochrona przed wnikaniem powietrza jest więc dzięki temu warunkiem bardziej ostrym. Dla sprawdzenia ciśnień w krytycznych punktach sieci (przy ogrzewaniu pompowym) celowe jest sporządzenie wykresu ciśnień w połączeniu ze schematem pionowym urządzenia (rozwinięciem). [podobne: komin schiedel, beton architektoniczny ogrodzenie, beton architektoniczny w kuchni ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: beton architektoniczny ogrodzenie beton architektoniczny w kuchni komin schiedel