poprzeczne usztywnianie budynku

Dla poprzecznego usztywniania budynku należy w odległości do 40 m stosować mury przeponowe. Ściany przeponowe wiążą wkład murów podłużnych i przeciwstawiają się działaniu wiatrów napierających na duże powierzchnie murów zewnętrznych, usztywnionych, tylko stropami. Są one poza tym wymagane przepisami prawa budowlanego jako mury ogniowe. Mury przeponowe występują najczęściej jako ściany klatek schodowych, których najmniejsza grubość wynosi 25 cm. W wewnętrznych murach nośnych grubości co najmniej, 38 cm mogą być prowadzone przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne, Przewody o większych wymiarach kanałów mogą być umieszczane w murach nośnych przy pomocy zastosowania pogrubienia murów do wymiarów zapewniających statyczność murów osłabionych przewodami. Większe kominy centralnego ogrzewania powinny być projektowane oddzielnie od murów nośnych (zdylatowane). Grubość ścianek kominowych (c. o.) powinna wynosić co najmniej 25 cm. Wolnostojące mury kominowe i wentylacyjne mogą być projektowane w wyjątkowych wypadkach, gdy nie ma możliwości umieszczenia przewodów w zasadniczych murach nośnych. Ponieważ mury konstrukcyjne na dolnych kondygnacjach są grubsze niż na górnych, procent powierzchni konstrukcyjnej na różnych poziomach będzie różny. W tym wypadku można ustalić średni procent powierzchni konstrukcyjnej. W wypadkach konieczności utworzenia wielkich pomieszczeń w dolnych kondygnacjach w układzie dwu- lub trzytraktowym, nad którymi znajdują się nośne mury wewnętrzne, należy zastosować w dolnych pomieszczeniach słupy i podciągi zastępujące mury nośne. Cechą dobrego rozwiązania konstrukcyjnego jest zapewnienie trwałości i statyczności budynku, który by odpowiadał wszystkim wymaganiom prawa budowlanego, oraz uzyskanie jak najmniejszego procentu powierzchni konstrukcyjnej. [więcej w: beton architektoniczny wrocław, beton architektoniczny łazienka, beton architektoniczny skład ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: beton architektoniczny skład beton architektoniczny wrocław beton architektoniczny łazienka