Przekrycia plaskie

Przekrycia płaskie. Trakty normalne przekrywamy stropami. Stropy nieogniotrwałe mogą być stosowane w budynkach drewnianych i w małych budynkach murowanych (przeważnie domach jednorodzinnych), poza tym należy stosować stropy ogniotrwałe lub ogniochronne. Do najbardziej rozpowszechnionych systemów należą stropy: a) Kleina (płyta ceglana między dźwigarami stalowymi), b) Akermana (strop gęstożeberkowy, ceramiczno- -żelbetowy), c) DMS (strop prefabrykowany). Przy normalnych rozpiętościach traktów od 4 do 6 m grubości stropu przyjmuje się 30+35 cm. Powyżej 6 m strop DMS rzadko się stosuje, natomiast stropy Kleina i stropy żelbetowe zwiększają swoją grubość. Przeciętnie należy wtedy przyjmować grubość stropów: przy rozpiętościach 7 m grubość stropu wypada – 40 cm przy rozpiętościach 8 m grubość stropu wypada – 50 cm przy rozpiętościach 9 m grubość stropu wypada – 60 cm Pomieszczenia o rozpiętości powyżej 7 m stosuje się wyjątkowo w uzasadnionych programem użytkowym wypadkach (sale widowiskowe, sale zebrań, sale gimnastyczne itp.). W wielu jednak wypadkach sale o dużych powierzchniach użytkowych (restauracje, kawiarnie, halle) mogą mieć wewnętrzny układ słupów i podciągów. Konstrukcja taka może stanąć na dowolnej kondygnacji, odstępy między słupami i podciągami wahają się w granicach 3+6 m. Przy większych odstępach wzrasta znacznie wysokość podciągów, co może być niewskazane dla wnętrza. Wymiary i kształty słupów dobierane są do rodzaju pomieszczeń i mogą być kwadratowe, prostokątne lub okrągłe. Układ podciągów może być podłużny lub poprzeczny, wreszcie mogą być zastosowane stropy grzybkowe (bez podciągów). Układ otworów okiennych i drzwiowych powinien być skoordynowany z układem słupów i podciągów. W żadnym razie nie należy ustawiać otworów okiennych na osiach rzędów słupów lub podciągów. [więcej w: jak usunąć konto na allegro, olx tarnowskie góry, blacha tytanowo cynkowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: blacha tytanowo cynkowa jak usunąć konto na allegro olx tarnowskie góry