Zawory dwudrogowe

Przy zastosowaniu zabezpieczających zaworów dwudrogowych zamiast zwykłych zaworów odcinających w przypadku szeregu odłączanych kotłów można uniknąć układania wielu pojedynczych przewodów zabezpieczających od każdego kotła. Zawór dwudrogowy przy zamykaniu głównego przejścia A- B otwiera równocześnie swobodną drogę A – C dla przepływu wody. Jeśli do bocznego kołnierza przyłączyć otwartą rurę odprowadzającą, wtedy kocioł przy zamkniętych przewodach zasilania i powrotu połączony jest bezpośrednio z atmosferą. Średnica drugiego wylotu zaworu dwudrogowego oraz przewodu odprowadzającego musi odpowiadać wartościom. Przewody odprowadzające od zaworów dwudrogowych zasilania i powrotu można połączyć ze sobą, można również połączyć razem te przewody z wielu kotłów. Zbiorczy przewód odprowadzający należy ułożyć przynajmniej 500 mm nad górną krawędzią kotła, aby kotły czasowo odłączone pozostały napełnione wodą. Straty wody wywołane przełączaniem zaworu dwudrogowego albo nieszczelnościami jego działania (zawory te rzadko bowiem utrzymują szczelność na stałe) mogą być wyeliminowane przez doprowadzenie przewodu odprowadzającego aż do naczynia wzbiorczego. W wielkich kotłach z przyłączeniami przewodów zasilających i powrotnych o dużych średni- cach, zawory dwu drogowe wbudowane w główne przewody są bardzo kosztowne i niewygodne w obsłudze. W takich przypadkach jest zawór zabezpieczający ustawiony na obejściu główne- go zaworu wyłączającego na przewodzie zasilającym i powrotnym zawór zabezpieczający dwudrogowy należy umieścić na odgałęzieniu o mniejszej średnicy Należy jednak zachować średnicę przewodów w świetle, określoną przepisami bezpieczeństwa. Dla ograniczenia liczby zaworów dwudrogowych stosuje się czasem (dla zabezpieczenia kotłów przystosowanych do odcinania albo grup kotłów) kombinację obu możliwych rozwiązań. Do każdego kotła dołącza się specjalny przewód zabezpieczający zasilania, ale na przewodach powrotnych umieszcza się za- wory dwudrogowe tak, że wystarcza jeden przewód zabezpieczający powrotu, połączony ze wspólnym przewodem powrotnym. [przypisy: brw tip top, olx jastrzębie, modomania allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: brw tip top modomania allegro olx jastrzębie