sposób Oestena

Najstarszy sposób Oestena polega na rozpryskiwaniu wody z wys. 2-2,5 m do zbiornika napełnionego wodą o głęb. 0,5-2,0 . Następnie filtrowanie wody przez 0,30 m FeS04 + Ca(OH)2 = Fe(OH)2 + CaS04 Wodorotlenek żelazowy w warunkach dobrej utlenialności przechodzi, jak podano wyżej, w Fe(OH)3. Żelazo zawarte w związkach humusowych można wytrącić za pomocą koagulacji siarczanem glinu Al2(S04h lub za pomocą chlorowania. Strącanie żelaza za pomocą deszczowania przebiega łatwo, jeżeli woda ma odczyn lekko alkaliczny (pH>7). Odczyn kwaśny (pH<7) wpływa hamująco. Sposób Piefkego polega na zastosowaniu złoża o wysokości 2-5 m z materiału odpornego na działanie wody (koks, żużel, klinkier, kamienie itp). [podobne: beton architektoniczny ogrodzenie, obrazki do kolorowania do wydruku, okienko w dachu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: beton architektoniczny ogrodzenie obrazki do kolorowania do wydruku okienko w dachu