Traktem nazywamy szereg pomieszczen ustawionych pomiedzy dwoma murami konstrukcyjnymi

Traktem nazywamy szereg pomieszczeń ustawionych pomiędzy dwoma murami konstrukcyjnymi. Warunek zastosowania dwóch murów konstrukcyjnych wynika z konieczności przekrycia pomieszczeń stropem. Szerokość traktu jest uzależniona od możliwości technicznych płaskiego przekrycia stropem. W przybliżeniu można ustalić minimum i maximum szerokości traktu. Traktu nie należy robić na rozpiętości mniejszej rnż 2 m i większej niż 7 m. Jeżeli szerokość sali przekracza 8 m, stosujemy specjalne przykrycia, odbiegając pod względem wymiarów i konstrukcji od stropów normalnych. Ze względu na oświetlenie pomieszczeń światłem dziennym trakty zbyt szerokie są niekorzystne, bo wtedy mogą powstawać ciemne kąty. Budynki mogą być jednotraktowe, dwutraktowe, trzytraktowe, poprzeczno-traktowe i beztraktowe. Budynki jednotraktowe stosowane w budownictwie wiejskim (chaty chłopskie) lub małe domy miejskie ustawione bezpośrednio na granicy sąsiada mają otwory okienne z jednej strony. [hasła pokrewne: beton architektoniczny wrocław, beton architektoniczny łazienka, beton architektoniczny skład ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: beton architektoniczny skład beton architektoniczny wrocław beton architektoniczny łazienka